Internet of People (Marathi)

आजकाल आपण सर्वचजण इंटरनेटच्या मदतीने चालणाऱ्या सेवा अथवा इंटरनेटवर आधारित विविध प्रकारची उपकरणे सहजरित्या वापरतो. या सगळ्या सेवा आणि उपकरणे…

The Golden Hour

Over 80% of the people who die during Medical Emergencies do so because they did not receive help in time.